Navigation


Strategia oszczędzania w okresie niskich stóp procentowych

środa, 04 kwiecień 2018 kl. 07:57

Okres niskich stóp procentowych zniechęca do oszczędzania na lokatach bankowych, ale masz do dyspozycji kilka ciekawych praktyk, które pozwalają na zbudowanie całkiem solidnej stopy zwrotu. Strategia oszczędzania w okresie niskich stóp procentowych wymaga jednak lekkiego ekonomicznego przygotowania.

W okresie niskich stóp procentowych najlepiej zostawić na lokatach bankowych niezbędne minimum, np. do 30 – 40%. Resztę kapitału przeznacz na papiery wartościowe, które najczęściej znajdują się w trendzie wzrostowym, chociaż wszystko zależy od branży. Tak naprawdę okres niskich stóp procentowych nie musi wcale oznaczać niskich zysków z lokat bankowych pod warunkiem kształtowania minimalnych poziomów inflacji. Im niższa inflacja, nawet przy niskich stopach procentowych, tym większy zysk inwestora indywidualnego. Niskie stopy procentowe nie trwają jednak wiecznie i monitorowanie polityki pieniężnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski to dobra perspektywa. Dzięki niej wiesz, kiedy stopniowo wychodzić z rynku kapitałowego na rzecz oszczędzania na lokatach bankowych. Zauważ również, że wysokie stopy zwrotu gwarantują lokaty promocyjne. Możesz je zakładać w każdym banku oddzielnie. Wystarczy tylko monitorować w prawidłowy sposób regulaminy, aby nie narazić się przypadkiem na otwarcie niekorzystnego rachunku osobistego przy okazji lokaty promocyjnej. Niskie stopy procentowe obowiązują, kiedy gospodarka wychodzi z kryzysu finansowego. To strategia, która zmusza społeczeństwo do kredytowania potrzeb, a do odsuwania się od oszczędzania.

Read More

kaska | | | Użyte znaczniki: , , , , , ,


Zarządzanie ryzykiem kredytowym, czy odbija się na klientach?

piątek, 09 luty 2018 kl. 12:09

Zarządzanie ryzykiem kredytowym to standardowa procedura stosowana w bankach detalicznych. Ograniczenie niepewności przy podpisywaniu umów kredytowych chroni nie tylko konkretną instytucję finansową, ale w praktyce cały system, a docelowo depozyty społeczeństwa. Dlaczego tak się dzieje? Poniżej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi, możesz ich szukać także na ekredytowymarket.pl.

Normy dla banków detalicznych (NBP, Komisja Nadzoru Finansowego)

Przede wszystkim banki detaliczne nie działają tylko zgodnie z podstawową ideą prowadzenia działalności gospodarczej, czyli maksymalizacji zysku. Banki detaliczne odpowiadają za zachowanie stabilności podaży i popytu pieniądza w odniesieniu do polityki Narodowego Banku Polskiego. To bank centralny (NBP) ustala odgórnie działania banków detalicznych w większości obszarów. Dochodzi do tego prawo bankowe i wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w celu wyeliminowania niekorzystnych zjawisk gospodarczych. Zarządzanie ryzykiem kredytowym bardzo często zaskakuje kredytobiorców, których wniosek został natychmiast odrzucony.

Read More

kaska | | | Użyte znaczniki: , , , , , ,


Kiedy kredyt gotówkowy jest korzystny dla gospodarstwa domowego?

środa, 22 listopad 2017 kl. 10:07

Wiele gospodarstw domowych w Polsce żyje na zasadzie „od pierwszego do pierwszego. W poważniejszych sytuacjach pojawia się problem wygenerowania dodatkowej gotówki. Kredyt gotówkowy wydaje się jednym z najlepszych rozwiązań. Kiedy jednak pożyczka krótkoterminowa jest faktycznie opłacalna z perspektywy przeciętnego gospodarstwa domowego? Gdy potrzebujesz szybkiej gotówki sprawdź ten serwis http://www.kredyt-dla-kazdego.pl/.

Read More

kaska | | | Użyte znaczniki: , , , , ,


Serwis