Navigation


« Zarządzanie ryzykiem … | Strona domowa | Kredyt 50 000 złotych… »

Strategia oszczędzania w okresie niskich stóp procentowych

środa, 04 kwiecień 2018 at 07:57 am. Użyte znaczniki: , , , , , ,

Okres niskich stóp procentowych zniechęca do oszczędzania na lokatach bankowych, ale masz do dyspozycji kilka ciekawych praktyk, które pozwalają na zbudowanie całkiem solidnej stopy zwrotu. Strategia oszczędzania w okresie niskich stóp procentowych wymaga jednak lekkiego ekonomicznego przygotowania.

W okresie niskich stóp procentowych najlepiej zostawić na lokatach bankowych niezbędne minimum, np. do 30 – 40%. Resztę kapitału przeznacz na papiery wartościowe, które najczęściej znajdują się w trendzie wzrostowym, chociaż wszystko zależy od branży. Tak naprawdę okres niskich stóp procentowych nie musi wcale oznaczać niskich zysków z lokat bankowych pod warunkiem kształtowania minimalnych poziomów inflacji. Im niższa inflacja, nawet przy niskich stopach procentowych, tym większy zysk inwestora indywidualnego. Niskie stopy procentowe nie trwają jednak wiecznie i monitorowanie polityki pieniężnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski to dobra perspektywa. Dzięki niej wiesz, kiedy stopniowo wychodzić z rynku kapitałowego na rzecz oszczędzania na lokatach bankowych. Zauważ również, że wysokie stopy zwrotu gwarantują lokaty promocyjne. Możesz je zakładać w każdym banku oddzielnie. Wystarczy tylko monitorować w prawidłowy sposób regulaminy, aby nie narazić się przypadkiem na otwarcie niekorzystnego rachunku osobistego przy okazji lokaty promocyjnej. Niskie stopy procentowe obowiązują, kiedy gospodarka wychodzi z kryzysu finansowego. To strategia, która zmusza społeczeństwo do kredytowania potrzeb, a do odsuwania się od oszczędzania.

Dobrze, jeżeli rozumiesz standardy kształtowania się polityki monetarnej i jednak z oszczędzania nie rezygnujesz. W każdym razie lokata bankowa nawet przy niskich stopach procentowych ochrania kapitał przed inflacją. Im więcej pieniędzy na koncie, tym większe szanse negocjowania oprocentowania na lokatach bankowych. Wiedza o instrumentach rynku kapitałowego, czyli o akcjach, czy obligacjach przydaje się zdecydowanie do wzmocnienia portfela inwestora indywidualnego w czasach niskich stóp procentowych. Ucz się zawczasu analizy technicznej (monitorowania wykresów) i analizy fundamentalnej (monitorowanie sprawozdań finansowych). W jaki sposób oszczędzasz przy niskich stopach procentowych?Serwis