Navigation


« Kiedy kredyt gotówkow… | Strona domowa | Strategia oszczędzani… »

Zarządzanie ryzykiem kredytowym, czy odbija się na klientach?

piątek, 09 luty 2018 at 12:09 pm. Użyte znaczniki: , , , , , ,

Zarządzanie ryzykiem kredytowym to standardowa procedura stosowana w bankach detalicznych. Ograniczenie niepewności przy podpisywaniu umów kredytowych chroni nie tylko konkretną instytucję finansową, ale w praktyce cały system, a docelowo depozyty społeczeństwa. Dlaczego tak się dzieje? Poniżej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi, możesz ich szukać także na ekredytowymarket.pl.

Normy dla banków detalicznych (NBP, Komisja Nadzoru Finansowego)

Przede wszystkim banki detaliczne nie działają tylko zgodnie z podstawową ideą prowadzenia działalności gospodarczej, czyli maksymalizacji zysku. Banki detaliczne odpowiadają za zachowanie stabilności podaży i popytu pieniądza w odniesieniu do polityki Narodowego Banku Polskiego. To bank centralny (NBP) ustala odgórnie działania banków detalicznych w większości obszarów. Dochodzi do tego prawo bankowe i wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w celu wyeliminowania niekorzystnych zjawisk gospodarczych. Zarządzanie ryzykiem kredytowym bardzo często zaskakuje kredytobiorców, których wniosek został natychmiast odrzucony.

Dochód kluczowy do przeprowadzenia profesjonalnej analizy ryzyka

Aktualnie banki detaliczne dokładnie monitorują dochody kredytobiorców. Klient jest natychmiast przydzielany do konkretnej grupy ryzyka. Kredytobiorca dobrze zarabiający, ze stabilnymi dochodami i brakiem zaległości na poziomie Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej wynegocjuje bez problemu najlepsze stawki współpracy z instytucjami finansowymi. Klient ze średnią zdolnością kredytową może liczyć na zwykłą pożyczkę gotówkową, jednak w dalszym ciągu całkiem korzystną. Największe ryzyko dla banków stanowi utrata wartości zabezpieczenia, np. nieruchomości, pogorszenie sytuacji kredytobiorcy (utrata zdrowia, pracy). Z tego powodu bardzo ważne staje się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, szczególnie przy kredytach długoterminowych.

Negatywne konsekwencje braku zarządzania ryzykiem

Przed ostatnim kryzysem finansowym banki w USA działały, np. na mało racjonalnych zasadach, bez uwzględnienia ryzyka. Niepewność banki inwestycyjne przenosiły do instrumentów rynku kapitałowego, co doprowadziło ostatecznie do krachu na globalnych giełdach papierów wartościowych. Skuteczne zarządzanie ryzykiem to większa stabilność systemu kredytowego i większa dostępność dobrych pożyczek gotówkowych. Do uzyskania kredytu potrzebujesz obecnie potwierdzenia dochodu, nawet stosunkowo niewielkiego. Czy uważasz zarządzanie ryzykiem kredytowym za wartościowe w krajowych warunkach udzielania pożyczek gotówkowych?Serwis