Navigation


« Charakterystyka klien… | Strona domowa | Kredyty gotówkowe w I… »

Kredyt a pożyczka?

poniedziałek, 05 czerwiec 2017 at 11:47 am. Użyte znaczniki: , ,

Współcześnie wiele dóbr materialnych jest na wyciągnięcie ręki wystarczy posiadać odpowiednią ilość gotówki. Gotówkę zapewni nam np. kredyt. Pojawiają się także ogłoszenia o pożyczkach. W takim wypadku pojawia się pytanie czym różni się kredyt od pożyczki.

W przypadku kredytu jest to suma pieniędzy, którą oddaje instytucja finansowa do dyspozycji kredytobiorcy na określony czas wskazany w umowie, o ile kredytobiorca zobowiąże się spłacić tą kwotę wraz z odsetkami w terminach ustalonych w umowie. W takiej sytuacji zazwyczaj instytucja finansowa ocenia zdolność kredytową kredytobiorcy, czyli realną możliwość wysokości comiesięcznej spłaty rat.

Czym jest pożyczka?

Termin pożyczki często jest stosowany zamiennie z pojęciem kredyt. Tymczasem te pojęcia są odmiennie uregulowane w przepisach prawa. Przede wszystkim pożyczka została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego, a kredyt uregulowano w ustawie „Prawo bankowe”. Pożyczki może udzielić każdy, czyli zarówno osoba bądź instytucja będąca w posiadaniu pieniędzy. W przypadku pożyczki nie musi być określony termin jej zwrotu, a dodatkowo jest możliwość udzielenia jej nieodpłatnie(chociaż zazwyczaj liczone jest oprocentowanie i pobierana prowizja. W przypadku pożyczki najważniejsze jest, aby przedmiot pożyczki należał do pożyczkodawcy. Dodatkowo przedmiotem pożyczki mogą być środki pieniężne lub przedmioty. W przypadku pożyczki to pożyczkodawca i pożyczkobiorca ustalają zasady zwrotu i inne.

Dodatkowo forma pożyczki może przyjąć różny kształt-od tej sporządzonej na piśmie po tą ustną. Warto zapamiętać, że na rynku istnieje wiele podmiotów oferujących tzw. chwilówki, które są tylko nazwą marketingową a w rzeczywistości są formą pożyczki. Do najważniejszych różnic między kredytem a pożyczką zaliczamy:

- przedmiot umowy(większa dowolność w przypadku pożyczki),

- możliwość bycia stroną udzielającą(tylko bank w przypadku kredytu, a inne podmioty, gdy dotyczy to pożyczki),

- forma zawarcia umowy(gdy chodzi o kredyt musi być to forma pisemna, a forma pisemna pożyczki jest wymagana, gdy przedmiotem umowy jest kwota powyżej 500 zł),

- koszty(pożyczka może być udzielona nawet nieodpłatnie, natomiast kredyt zwykle jest odpłatny).Serwis