Navigation


« Kredyt hipoteczny – p… | Strona domowa |

Dodatkowa gotówka w konsolidacji – co warto o niej wiedzieć?

wtorek, 13 październik 2020 at 3:29 pm.

Możliwość zaciągnięcia dodatkowego zobowiązania w ramach kredytu konsolidacyjnego jest bardzo kusząca. Środki pożyczone w ten sposób można przeznaczyć najczęściej na dowolny cel, dzięki czemu ich atrakcyjność wzrasta. Nie bez znaczenia jest też niska kwota miesięcznej raty, która nie obciąża tak bardzo domowego budżetu. Co zatem warto wiedzieć o możliwości zaciągnięcia dodatkowej gotówki?

Ile pieniędzy można dostać?

Pytanie zawarte w śródtytule jest dość tendencyjne i trudno na nie odpowiedzieć. Większość banków udostępnia dodatkową gotówkę w wysokości 10 lub 25 procent łącznej kwoty konsolidowanych zobowiązań. Oczywiście jest to kwota maksymalna, dlatego jej rzeczywista wartość będzie zależna od zdolności kredytowej danego Klienta. Wartość uzyskanych środków dodatkowych będzie też ściśle uzależniona od łącznej sumy kredytu. Trudno przypuszczać, by bank zaoferował Klientowi aż 25 procent dodatkowych środków, jeśli suma konsolidacji przekroczy wartość 150 tysięcy złotych (np. podczas konsolidacji zobowiązań hipotecznych).

Kto może wziąć dodatkowe pieniądze?

Teoretycznie zobowiązanie na dodatkową gotówkę w ramach kredytu konsolidacyjnego może zaciągnąć każdy, o ile osoba ta posiada stosowną zdolność kredytową. W praktyce, nie zawsze jest to wskazane. Dlaczego?

Wzrost kosztów – ten powód jest dość oczywisty. Dodatkowa gotówka przedkłada się na istotny wzrost kosztów całego zobowiązania. Jeśli dodatkowo zadłużymy się na 25 procent wartości całej konsolidacji, to w praktyce koszt całego zobowiązania nie wzrośnie jedynie o jedną czwartą, lecz co namniej o 30 – 40 procent (dodatkowe oprocentowanie, koszty, zabezpieczenia itd.).

Konieczność zabezpieczenia pożyczonych środków – z dodatkowych pieniędzy w ramach konsolidacji nie zawsze warto korzystać. Powód? Niektóre banki wymagają bowiem dodatkowych zabezpieczeń materialnych, które najczęściej mają postać przedmiotów wchodzących w skład aktywów danego gospodarstwa domowego. Oczywiście w przypadku konsolidacji hipotek takim zabezpieczeniem będzie nieruchomość.

Posiadanie dodatkowych środków – jeśli posiadamy dodatkowe oszczędności, które pozwolą nam zachować płynność finansową w trakcie czasowego braku uzyskiwanych dochodów, składanie wniosku o dodatkowe pieniądze mija się z celem. Oczywiście Klient może tu argumentować, że kolejne pożyczone środki są przeznaczone na dodatkowe wydatki, ale w praktyce wymóg konsolidacji jest najczęściej ostatnim dzwonkiem, przed zupełną utratą płynności finansowej.

Ryzyko spirali zadłużenia – dodatkowe pieniądze uzyskane w ramach konsolidacji mogą być korzyścią dla domowego budżetu, ale też... mogą doprowadzić go do ruiny. Zwiększenie konsolidowanych zobowiązań o dodatkowe zadłużenie to poważne ryzyko, na które mogą sobie pozwolić wyłącznie najbogatsi. Nie bez znaczenia jest też zasadność pożyczania takich środków, jeśli już na tym etapie mają one zostać wykorzystane do obsłużenia bieżących zobowiązań gospodarstwa domowego.

Czynnik psychologiczny – co prawda jest on w świecie finansów często marginalizowany, ale nie ukrywajmy, że dodatkowe pieniądze w ramach konsolidacji wpływają na zmniejszenie dyscypliny finansowej.

Podsumowanie

Dodatkowa gotówka to swoisty wabik, którym banki kuszą swoich kredytobiorców w ramach oferowanych im kredytów konsolidacyjnych. Oczywiście może być ona efektywnym narzędziem inwestycyjnym, ale też – jeśli zostanie zaciągnięta w sposób nieprzemyślany – może doprowadzić do utraty płynności finansowej przez Kredytobiorcę. Czy zawsze warto podjąć takie ryzyko?Serwis