Navigation


« Dlaczego konsolidacja… | Strona domowa | Dodatkowa gotówka w k… »

Kredyt hipoteczny – podstawowe definicje

środa, 29 lipiec 2020 at 1:21 pm.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które zaciąga wiele osób i choć może on początkowo nas przerażać, to tak naprawdę wystarczy lepiej zapoznać się z jego specyfikacją.

Jakie pojęcia są związane z kredytem hipotecznym? Przede wszystkim samo pojęcie kredytu hipotecznego. Jest to rodzaj kredytu celowego przeznaczonego na zakup nieruchomości, budowę domu lub jego zakup. Kredyt finansuje maksymalnie 90% wartości nieruchomości, tym samym musimy posiadać przynajmniej 10% wkładu własnego. Coraz więcej banków żąda jednak wpłaty 20% wartości mieszkania. Czyli wkładu własnego. Im więcej wkładu własnego wniesiemy, tym niższa pożyczka, a co za tym idzie lepsze warunki kredytu i niższe koszty. Kolejne z pojęć, które powinno nas zainteresować to wskaźnik LTV, inaczej nazywany relacją kwoty kredytu hipotecznego do wartości zabezpieczenia. Jest to więc wcześniej wspomniany wkład własny, przy czym warto wspomnieć, że bardzo często, jeśli mamy tylko 10% wkładu własnego musimy zakupić ubezpieczenie. A czym jest hipoteka? Hipoteka jest to zabezpieczenie banku na wypadek problemów kredytobiorcy ze spłatą kredytu. Jeśli więc przestanie on spłacać raty, wtedy bank będzie chciał sprzedać nieruchomość, w celu odzyskania pieniędzy. Zaciągając kredyt hipoteczny, spotkamy się też z pojęciem księgi wieczystej, to w niej znajdują się informacje dotyczące konkretnej nieruchomości, np. kto jest jej właścicielem, kto ma do niej prawa. Dopóki nie spłacimy w całości kredytu hipotecznego, w księdze wieczystej będzie widniał bank. Przed zakupem mieszkania koniecznie należy sprawdzić zapis w księdze wieczystej.

To, co będzie nas szczególnie interesowało podczas zaciągania kredytu, to oprocentowanie kredytu hipotecznego, które ma duży wpływ na koszty związane z kredytem. Zazwyczaj oprocentowanie takie waha się pomiędzy 3%, a 5%. Oprocentowanie podaje się w skali roku i wpływa ono na koszty kredytu. Składa się z marży i stawki WIBOR, zależnej od warunków rynkowych. A czym jest wcześniej wspomniana marża? Jest to cena za to, że bank pożyczył nam pieniądze. Wysokość marży uzależniona jest od poziomu LTV oraz naszej zdolności kredytowej. Ustalana jest ona indywidualnie, przed podpisaniem umowy. Marżę możemy obniżyć, np. poprzez skorzystanie z dodatkowych produktów zaoferowanych przez bank, takich jak karta kredytowa czy konto osobiste. Czasami również uda nam się wynegocjować niższą stawkę i bez tego.

Wysokość marży przez cały czas trwania kredytu jest taka sama. Jednak oprocentowanie może się zmienić. W odniesieniu do tego warto wspomnieć raz jeszcze o WIBOR, czyli oprocentowaniu, które wskazuje, po ile banki pożyczają pieniądze pomiędzy sobą. Nie bez znaczenia dla kosztów jest także prowizja banku, to jednorazowa kwota, którą płacimy bankowi w momencie uruchomienia kredytu, prowizja ta ustalana jest przed zawarciem umowy, prowizja ta nie zostanie zwrócona. Kolejny element to RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania. No i w końcu transza, czyli części, w jakich wypłacany jest kredyt. Jeśli nieruchomość, którą chcemy kupić, nie jest jeszcze wybudowana, wtedy kredyt wypłacany jest właśnie w transzach. Kolejna wpłata jest uzależniona od stanu prac. Gdy dojdzie do kolejnego etapu, zostanie wypłacona kolejna część kredytu. Pracownik banku dokonuje kontroli, czy kolejne prace wykonywane są zgodnie z kosztorysem oraz z planem. Na koniec warto wspomnieć o operacie szacunkowym, jest to opina rzeczoznawcy majątkowego zawierająca wycenę nieruchomości oraz ocenę jej stanu technicznego.Serwis