Navigation


« Czy droga do niezależ… | Strona domowa | Kredyt a pożyczka? »

Charakterystyka klientów rynku kredytowego

poniedziałek, 08 maj 2017 at 09:29 am. Użyte znaczniki: , , , , ,

Rynek kredytowy w Polsce jest bardzo rozbudowany. Główne podmioty to banki detaliczne, parabanki, segment pożyczek społecznościowych, a także prywatni, najczęściej mocno rozproszeni inwestorzy indywidualni, pośrednicy zagraniczni. Klienci instytucji finansowych dzielą się na ciekawe grupy, o których warto chwilę podyskutować.

Przez wiele lat kredyt gotówkowy, a także inne grupy zobowiązań były zarezerwowane kredytobiorcom o bardzo solidnej zdolności do spłaty comiesięcznych rat. Duże dochody miesięczne dawały dostęp do większego kredytu. A zatem pozyskanie kredytu to dobro wręcz luksusowe. W ostatnich latach rozwój parabanków internetowych, a także segmentu pożyczek społecznościowych zmienił nieco profil kredytobiorcy. Najwięcej pożyczek według branżowych raportów zaciągają ludzie młodzi, z pokolenia Y. To ludzie, którzy urodzili się już po transformacji ustrojowej i znają wyłącznie kapitalizm, nie uczą się oszczędzania, bo nie widzą w nim żadnych perspektyw. Kredyty gotówkowe we wskazanej grupie to jednak niezbyt wysokie, w miarę bezpieczne kwoty. Młode pokolenie nie naraża się bowiem na nieprzyjemności formalne. Kwoty od 200 do 2500, 3000 złotych zdecydowanie dominują w umowach o kredyt gotówkowy. Na rynek kredytowy wchodzą również przedsiębiorcy, w tym tzw. start upy. Przeciętny klient rynku kredytowego nie posiada optymalnych warunków do współpracy z bankiem detalicznym. W bankach bowiem zaostrza się stale warunki podpisywania umów kredytowych. Wynika to ze zmian w prawie bankowym, a także z rozporządzeń Komisji Nadzoru Finansowego. Mniejsi klienci, jednak w dużych grupach przechodzą do parabanków internetowych, stacjonarnych lub do agentów mobilnych. Największa przeszkoda w spłacie kredytów krótkoterminowych to koszty pozaodsetkowe. Przy niewielkich kwotach pożyczek gotówkowych można się z tymi kosztami jednak pogodzić. Takie ryzyko jest akceptowane przez większość wskazanej grupy docelowej.

Kredytobiorca w wieku 20 – 30 lat ze stabilną sytuacją zawodową nie boi się zaciągania pożyczek w parabankach, czy w sektorze pożyczek społecznościowych. Banki tracą młodych klientów ze względu na wymuszenie zbyt wielu formalności przy pozyskiwaniu kapitału. Parabanki radzą sobie doskonale z przejmowaniem takich grup klientów.Serwis