Navigation


« Kredyt konsolidacyjny… | Strona domowa | Czy warto zdecydować … »

Skąd banki czerpią informacje o zdolności kredytowej?

poniedziałek, 15 kwiecień 2019 at 10:42 am. Użyte znaczniki: , , , , , , ,

Analiza zdolności kredytowej to podstawa do zaciągnięcia kredytu gotówkowego, czy innych grup zobowiązań. Ocena kredytobiorcy prowadzi nie tylko do akceptacji umowy, ale również wskaźników związanych z wysokością długu.

Jak banki podchodzą do oceny klienta przed udzieleniem kredytu gotówkowego?

Bank monitoruje najczęściej zgodność prawną przedstawionych danych, a następnie ekonomiczną. Kredytodawca chce wiedzieć, czy kredytobiorca jest w stanie spłacić zobowiązanie na założonych w regulaminie kredytu gotówkowego warunkach. Banki posługują się w analizie zdolności kredytowej wewnętrznymi oraz zewnętrznymi źródłami informacji. Wewnętrzne dane dotyczą przede wszystkim dotychczasowych relacji z klientem. Jeżeli kredytobiorca prowadzi w banku rachunek osobistych analiza jest znacznie łatwiejsza. Widać wtedy przepływy środków na koncie, terminowość w regulowaniu dotychczasowych zobowiązań wobec różnorodnych instytucji. Lojalni klienci banków otrzymują decyzje kredytowe w formacie półautomatycznym. Wystarczy najczęściej przesłanie wniosku kredytowego online. Zewnętrzne źródła informacji to oczywiście bazy BIK i BIG. BIK służy do obserwacji zobowiązań wobec banków i parabanków. BIG natomiast rozszerza tematykę wiarygodności na współpracę kredytobiorcy z wieloma instytucjami. BIG umożliwia wgląd do zaległości wobec firm, czy nawet opóźnień w zapłacie mandatów i alimentów. Wniosek kredytowy stanowi podstawę do analizy zdolności do spłaty zobowiązania. We wniosku bank rozpoznaje też wiele istotnych danych. To często stan cywilny, zawód, miejsce zamieszkania. Profil zatrudnienia wpływa istotne na szybkość wydania decyzji kredytowej. Sprawdź biorekredyt.com.pl gdzie dowiesz się więcej na temat finansów.

Główne cele analizy zdolności kredytowej

Kredytobiorca powinien przygotować się na przekazanie danych identyfikacyjnych, a nawet stanu rodzinnego. W tym przypadku warto podejść do sprawy poważnie, ponieważ zaniżenie liczby członków rodziny na utrzymaniu to realne przestępstwo. Czego poszukuje bank przy ocenie zdolności kredytowej? Określa się najczęściej stabilność zatrudnienia pod kątem czasu obowiązywania umowy kredytowej, spójność przekazanych danych we wniosku kredytowym, historię obsługi dotychczasowego zadłużenia, nie tylko w bankach. Aspekt zdolności kredytowej staje się elastyczny przy wprowadzaniu do umowy kosztownych zabezpieczeń, chociażby nieruchomości, papierów wartościowych, innego zastawu. Inaczej wygląda ocena udzielenia kredytu dla osób fizycznych, a inaczej dla właścicieli działalności gospodarczych, co jest szczególnie istotne dla dopełnienia formalności.

Brak danych to problem przy analizie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa polega na przetworzeniu informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Jeżeli pewnych danych brakuje, wtedy bank może poprosić o uzupełnienie lub zupełnie zrezygnować ze współpracy przy dużych kwotach zadłużenia. Ocena kredytobiorcy to przymusowa procedura występująca w bankach i parabankach, niezależnie od rodzaju obsługiwanych zobowiązań. Do materii odnosi się bezpośrednio ustawa o kredycie konsumenckim i rozporządzenia Komisji Nadzoru Finansowego.Serwis