Navigation


Kredyt a pożyczka?

poniedziałek, 05 czerwiec 2017 kl. 11:47

Współcześnie wiele dóbr materialnych jest na wyciągnięcie ręki wystarczy posiadać odpowiednią ilość gotówki. Gotówkę zapewni nam np. kredyt. Pojawiają się także ogłoszenia o pożyczkach. W takim wypadku pojawia się pytanie czym różni się kredyt od pożyczki.

W przypadku kredytu jest to suma pieniędzy, którą oddaje instytucja finansowa do dyspozycji kredytobiorcy na określony czas wskazany w umowie, o ile kredytobiorca zobowiąże się spłacić tą kwotę wraz z odsetkami w terminach ustalonych w umowie. W takiej sytuacji zazwyczaj instytucja finansowa ocenia zdolność kredytową kredytobiorcy, czyli realną możliwość wysokości comiesięcznej spłaty rat.

Read More

kaska | | | Użyte znaczniki: , ,


Charakterystyka klientów rynku kredytowego

poniedziałek, 08 maj 2017 kl. 09:29

Rynek kredytowy w Polsce jest bardzo rozbudowany. Główne podmioty to banki detaliczne, parabanki, segment pożyczek społecznościowych, a także prywatni, najczęściej mocno rozproszeni inwestorzy indywidualni, pośrednicy zagraniczni. Klienci instytucji finansowych dzielą się na ciekawe grupy, o których warto chwilę podyskutować.

Read More

kaska | | | Użyte znaczniki: , , , , ,


Czy droga do niezależności finansowej prowadzi przez lokaty bankowe?

środa, 29 marzec 2017 kl. 08:21

Uzyskanie niezależności finansowej to główne marzenie większości ludzi. Przez rozwój multimedialnych narzędzi inwestycyjnych, a także przez zwiększenie dynamiki rynku kapitałowego droga do niezależności finansowej jest coraz prostsza. Czy lokata bankowa pomaga w tworzeniu niezależności ekonomicznej i w jakich warunkach to narzędzie optymalne z perspektywy bogatego człowieka?

Read More

kaska | | | Użyte znaczniki: , , , ,


Serwis