Navigation


Skąd banki czerpią informacje o zdolności kredytowej?

poniedziałek, 15 kwiecień 2019 kl. 10:42

Analiza zdolności kredytowej to podstawa do zaciągnięcia kredytu gotówkowego, czy innych grup zobowiązań. Ocena kredytobiorcy prowadzi nie tylko do akceptacji umowy, ale również wskaźników związanych z wysokością długu.

Jak banki podchodzą do oceny klienta przed udzieleniem kredytu gotówkowego?

Bank monitoruje najczęściej zgodność prawną przedstawionych danych, a następnie ekonomiczną. Kredytodawca chce wiedzieć, czy kredytobiorca jest w stanie spłacić zobowiązanie na założonych w regulaminie kredytu gotówkowego warunkach. Banki posługują się w analizie zdolności kredytowej wewnętrznymi oraz zewnętrznymi źródłami informacji. Wewnętrzne dane dotyczą przede wszystkim dotychczasowych relacji z klientem. Jeżeli kredytobiorca prowadzi w banku rachunek osobistych analiza jest znacznie łatwiejsza. Widać wtedy przepływy środków na koncie, terminowość w regulowaniu dotychczasowych zobowiązań wobec różnorodnych instytucji. Lojalni klienci banków otrzymują decyzje kredytowe w formacie półautomatycznym. Wystarczy najczęściej przesłanie wniosku kredytowego online. Zewnętrzne źródła informacji to oczywiście bazy BIK i BIG. BIK służy do obserwacji zobowiązań wobec banków i parabanków. BIG natomiast rozszerza tematykę wiarygodności na współpracę kredytobiorcy z wieloma instytucjami. BIG umożliwia wgląd do zaległości wobec firm, czy nawet opóźnień w zapłacie mandatów i alimentów. Wniosek kredytowy stanowi podstawę do analizy zdolności do spłaty zobowiązania. We wniosku bank rozpoznaje też wiele istotnych danych. To często stan cywilny, zawód, miejsce zamieszkania. Profil zatrudnienia wpływa istotne na szybkość wydania decyzji kredytowej. Sprawdź biorekredyt.com.pl gdzie dowiesz się więcej na temat finansów.

Read More

kaska | | | Użyte znaczniki: , , , , , , ,


Serwis