Navigation


Zarządzanie ryzykiem kredytowym, czy odbija się na klientach?

piątek, 09 luty 2018 kl. 12:09

Zarządzanie ryzykiem kredytowym to standardowa procedura stosowana w bankach detalicznych. Ograniczenie niepewności przy podpisywaniu umów kredytowych chroni nie tylko konkretną instytucję finansową, ale w praktyce cały system, a docelowo depozyty społeczeństwa. Dlaczego tak się dzieje? Poniżej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi, możesz ich szukać także na ekredytowymarket.pl.

Normy dla banków detalicznych (NBP, Komisja Nadzoru Finansowego)

Przede wszystkim banki detaliczne nie działają tylko zgodnie z podstawową ideą prowadzenia działalności gospodarczej, czyli maksymalizacji zysku. Banki detaliczne odpowiadają za zachowanie stabilności podaży i popytu pieniądza w odniesieniu do polityki Narodowego Banku Polskiego. To bank centralny (NBP) ustala odgórnie działania banków detalicznych w większości obszarów. Dochodzi do tego prawo bankowe i wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w celu wyeliminowania niekorzystnych zjawisk gospodarczych. Zarządzanie ryzykiem kredytowym bardzo często zaskakuje kredytobiorców, których wniosek został natychmiast odrzucony.

Read More

kaska | | | Użyte znaczniki: , , , , , ,


Serwis